Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In januari 2010 werd in de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer geproduceerd dan in januari 2009. Ook de omzet nam, ondanks lagere prijzen en minder werkdagen, in vergelijking met een jaar eerder toe. Wel daalde de waarde van de ontvangen orders.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet iets hoger

De omzet in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in januari 2010 bijna 1 procent hoger dan in januari 2009. Een minder gunstig werkdagenpatroon en lagere afzetprijzen hadden een negatief effect op de omzet. De ontwikkelingen in het buiten- en binnenland waren tegengesteld: de export nam met ruim 6 procent toe terwijl in eigen land 4 procent minder werd omgezet.

In de subbranche basismetaalindustrie werd in januari een omzetgroei van ruim 20 procent gerealiseerd ten opzichte van januari 2009. De omzet nam in het buitenland met 22 procent sterker toe dan in het binnenland (17 procent).

In de andere subbranche, de metaalproductenindustrie, werd bijna 8 procent minder omgezet. De ontwikkelingen op de Nederlandse markt en de buitenlandse markt waren nagenoeg gelijk.

Daling waarde orderontvangsten

In de basismetaalindustrie is de hogere januari-omzet een direct gevolg van een hogere waarde van de orderontvangsten. In december 2009 nam de waarde van de orderportefeuille voor het eerst sinds ruim een jaar weer toe. Ook in januari nam de vraag naar nieuwe producten van de basismetaalindustrie met 13 procent toe. Vooral op de buitenlandse markt werden meer orders ontvangen.

De metaalproductenindustrie, daarentegen, kruipt nog niet uit het dal. De waarde van de orderontvangsten nam in deze branche met 13 procent af in vergelijking met januari 2009. Vooral in eigen land werd de vraag kleiner.

Met deze ontwikkelingen nam de waarde van de ontvangen orders in de gehele branche met een kleine 5 procent af.

Lagere afzetprijzen

In januari werden producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie 4 procent goedkoper. In de zomer van 2009 werd een aantal maanden op rij prijsdalingen van ruim 10 procent gerealiseerd. Daarna was de prijsdaling elke volgende maand minder sterk.

De ondernemers in de basismetaalindustrie lieten de afzetprijzen met ruim 6 procent dalen. In de metaalproductenindustrie werden de producten 3 procent goedkoper.

Fors meer productie

In januari 2010 werd er in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 11 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. Deze groei komt geheel op het conto van de basismetaalindustrie. Daar nam de productie toe met een derde in vergelijking met een jaar eerder. De metaalproductenindustrie had in januari te maken met een kleine productiekrimp van amper 1 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)