Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2009

De zakelijke dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2009 opnieuw minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De omzetdaling was ook weer groter dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers over het economische klimaat is minder negatief. Voor het eerste kwartaal wordt wel een verdere afname van het aantal personeelsleden voorzien.

Zakelijke dienstverlening verder in de min

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal met 7,5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De meeste branches in de zakelijke dienstverlening zagen de omzet verder afnemen. De sterkste omzetdaling werd gemeten bij architecten. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008 daalde hun omzet met 18,5 procent. Over heel 2009 daalde de omzet van de zakelijke dienstverleners ruim 4 procent. De grootste dalers in de zakelijke dienstverlening waren reclamebureaus, architecten en uitzend- en uitleenbureaus.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal vacatures lager

In het vierde kwartaal ontstonden in de zakelijke dienstverlening 31 duizend vacatures. Door de slechte economische situatie kwamen er veel minder nieuwe vacatures bij in vergelijking met het vierde kwartaal een jaar eerder. Toen bedroeg het aantal ontstane vacatures nog 39 duizend. Aan het eind van het vierde kwartaal waren er 22 500 openstaande vacatures, ruim 40 procent minder dan een jaar eerder. De grootste relatieve daling deed zich voor bij de computerbedrijven, het aantal openstaande vacatures halveerde daar in vergelijking met een jaar eerder.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel minder negatief

Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat de ondernemers in de zakelijke dienstverlening weliswaar nog steeds negatief oordelen over het economische klimaat, maar beduidend minder dan in de afgelopen periode. Het aantal bedrijven dat per saldo negatief oordeelt (12%) is het kleinst sinds september 2008. In het begin van 2009 bereikte het oordeel over het economische klimaat een dieptepunt, waarna het herstel inzette.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Hogere omzet en prijzen verwacht

De ondernemers verwachten in het eerste kwartaal van 2010 een omzetgroei te kunnen realiseren ten opzichte van voorgaand kwartaal. Tevens verwachten zij dat de afzetprijzen zullen stijgen. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten dat het personeelsbestand verder zal krimpen.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.