Monitor juridische en economische diensten vierde kwartaal 2009

Voor het derde opeenvolgende kwartaal is de omzet van de juridische en economische dienstverleners lager uitgekomen dan een jaar eerder. Vooral bij managementadviesbureaus daalde de omzet in het vierde kwartaal van 2009 fors. De ondernemers zijn nog onveranderd somber gestemd. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal voorzien zij een verdere, lichte  afname van de werkgelegenheid.

Omzet verder gedaald

De omzetdaling in de juridische en economische dienstverlening was in het vierde kwartaal groter dan in het derde kwartaal. Toen was de krimp ook al groter dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008 daalde de omzet dit kwartaal met 7 procent. De daling was ongeveer even groot als bij de zakelijke dienstverleners in zijn geheel. Ook over heel 2009 daalde de omzet van de juridische en economische dienstverleners, en wel met 2,4 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ook accountants in de min

De verschillen in omzetontwikkeling binnen de juridische en economische dienstverleners zijn ook in het vierde kwartaal groot. Terwijl de managementadviesbureaus een omzetdaling van 14 procent incasseerden, nam de omzet bij de rechtskundige dienstverleners nog met 2 procent toe. Ook de omzet van accountants is afgelopen kwartaal, als gevolg van de economische crisis, lager uitgekomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2008 daalde hun omzet met 2 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Onveranderd pessimistische stemming

Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening nagenoeg onveranderd pessimistisch oordelen over het economisch klimaat. De personeelssterkte is in het afgelopen kwartaal verder afgenomen.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetgroei en lichte personeelskrimp voorzien

Ruim veertig procent van de ondernemers verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet te kunnen realiseren in vergelijking met het voorgaand kwartaal. De prijzen die zij aan hun klanten in rekening brengen, zullen oplopen, zo verwacht één op de vier ondernemers. De werkgelegenheid zal naar verwachting licht dalen.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.