Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van februari 2010 blijkt dat de productie in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie flink is toegenomen. Ook groeide de orderportefeuille. De verwachting is dat de afzetprijzen verder gaan stijgen. Over de werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers echter pessimistischer gestemd.

Orderportefeuille verder verbeterd

De orderontvangst is in de afgelopen drie maanden flink toegenomen en de hieraan gerelateerde orderportefeuille is verder gegroeid. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gestegen tot 93,7; het hoogste niveau in de afgelopen twee jaar. De ondernemers beoordelen hun orderpositie desondanks nog steeds als ontoereikend. Rekening houdend met de afzetverwachting, beschouwen zij hun voorraad gereed product als te groot.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Er is in de afgelopen drie maanden een flinke toename van de productie gerealiseerd. De ondernemers verwachten voor de komende periode een verdere productiegroei. Ook denken zij dat de afzetprijzen verder zullen stijgen. Over de toekomstige werkgelegenheid zijn ze echter pessimistischer gestemd. Voor de aangegeven periode denkt dat één op de acht ondernemers met een kleiner personeelsbestand de productie aan te kunnen.

Verwachting voor februari tot en met april 2010

Verwachting voor februari tot en met april 2010