Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

December 2009 was voor de basismetaal- en metaalproductenindustrie geen goede maand. De omzet en de waarde van de ontvangen orders waren lager dan in december 2008. De productie lag op een vrijwel gelijk niveau als een jaar eerder. De afzetprijzen waren wederom lager.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2009)

Minder omzet

Het volume van de gemiddelde dagomzet in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in afgelopen december 11 procent kleiner dan een jaar eerder. Doordat december in 2009 vergeleken met 2008 een ander werkdagpatroon kende en de afzetprijzen duidelijk lager waren, kwam de omzet 12 procent lager uit.

In de subbranche basismetaalindustrie boekten de bedrijven in december een kleine omzetwinst. Dat kwam geheel op conto van de buitenlandse omzet, die bijna 7 procent hoger was dan een jaar eerder. Op de Nederlandse markt verkochten bedrijven voor 12 procent minder. Bij de metaalproductenindustrie waren de resultaten net zoals in de rest van het afgelopen jaar slecht. De omzet daalde in deze subbranche met 17 procent.

Met een omzetdaling van 19 procent was voor de gehele basismetaal- en metaalproductenindustrie het laatste kwartaal relatief het beste. Over heel 2009 werd een fors omzetverlies geleden van ruim een kwart. Positief is dat na de zomer de opgaande lijn lijkt te zijn gevonden.

Daling waarde orderontvangsten

De orderontvangsten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie waren ook in december weer lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ze daalden 6 procent in waarde.

De orderontvangsten ontwikkelden zich onevenredig over de subbranches. In de basismetaalindustrie werd voor 18 procent meer aan orders binnengehaald dan in december 2008. Vooral buitenlandse afnemers bestelden voor een aanzienlijk hogere waarde. Nederlandse klanten waren met een toename van een kleine 5 procent voorzichtiger. Wel moet bij deze ontwikkelingen worden aangetekend dat door de crisis de orderontvangsten van deze subbranche in december 2008 al fors lager waren.

In de metaalproductenindustrie was de waarde van de ontvangen orders juist 16 procent lager dan een jaar eerder. In deze subbranche waren het vooral de buitenlandse klanten die het lieten afweten. Zij bestelden voor 23 procent minder. De waarde van de binnenlandse orderontvangsten lag 11 procent lager.

Over heel 2009 was de waarde van de orderontvangsten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 30 procent lager dan in 2008. Pas na de zomer van 2009 herstelden de orderontvangsten zich enigszins. Desondanks waren die in het vierde kwartaal nog steeds 15 procent lager dan in het laatste kwartaal van 2008.

Lagere afzetprijzen

Ook in december waren de afzetprijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie lager vergeleken met een jaar eerder. Klanten waren een kleine 6 procent goedkoper uit. De prijzen berekend aan buitenlandse klanten waren bijna 8 procent lager. Daarmee profiteerden zij meer dan de Nederlandse klanten, die bijna 4,5 procent minder gingen betalen voor hun koopwaar.

De metaalproductenindustrie rekende ruim 3,5 procent minder voor hun producten. De ondernemers in de basismetaalindustrie verlaagden hun prijzen met bijna 10 procent. Deze prijsdaling is minder sterk dan in de afgelopen maanden. Dit komt vooral doordat eind 2008 de prijzen in rap tempo naar beneden gingen en daar wordt nu mee vergeleken. Het waren destijds vooral de buitenlandse bedrijven die profiteerden van de dalende prijzen.

Over heel 2009 daalden de prijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie met een kleine 7 procent vergeleken met een jaar eerder. In het laatste kwartaal waren de prijsdalingen met ruim 8 procent iets sterker.

Productie stabiel

In december 2009 lag de gemiddelde dagproductie in de basismetaal- en metaalproductenindustrie op vrijwel hetzelfde niveau als in 2008.

Desondanks is de productie in het vierde kwartaal toch nog met ruim 6 procent gekrompen. Over heel 2009 werd er 18 procent minder geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)