Arbeidsparticipatie van 20-64, participatiepotentieel in 2008

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016. Dit onderzoek geeft inzicht in participatie op en afstand tot de arbeidsmarkt in 2008. Er worden verschillende uitkeringsgroepen onderscheiden evenals niet-werkend werkzoekenden die bij het UWV Werkbedrijf staan ingeschreven. De focus ligt op de 20 tot en met 64 jarigen en de gegevens zijn uitgesplitst naar achtergrondkenmerken als geslacht, herkomstgroepering en opleidingsniveau.

Downloads