Sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten

Gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld naar de stedelijkheid van gemeenten. Dit is gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid. Dat wil zeggen het aantal adressen per km2 in de gemeente. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten (1 500 adressen per km2 of meer).
  • Niet tot matig stedelijke gemeenten (minder dan 1 500 adressen per km2).