Zakelijke dienstverlening (monitor zakelijke diensten)

De omzetcijfers die in de dienstenmonitor van de zakelijke dienstverlening worden gebruikt zijn een gewogen gemiddelde van alle branches in de zakelijke dienstverlening waarover afzonderlijke kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de Verenigde Naties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De cijfers over conjunctuur zijn nog gebaseerd op de SBI’93.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2010 baseert het CBS de cijfers over vacatures op de SBI 2008. Hierbij worden nieuwe indelingen gebruikt die niet goed matchen met de branches die in de monitoren worden beschreven. Daarom wordt vanaf verslagperiode eerste kwartaal 2010 geen informatie meer over vacatures in de monitoren opgenomen.

De volgende branches (SBI 2008) zijn in het omzetcijfer van de zakelijke dienstverlening opgenomen:
• IT-dienstverlening (SBI 62)
• Rechtskundige dienstverlening (SBI 691)
• Accountancy, administratie e.d. (SBI 692)
• Managementadviesbureaus (SBI 702)
• Architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)
• Keurings- en controlediensten (SBI 712)
• Reclamebureaus e.d. (SBI 731)
• Markt- en opinieonderzoek (SBI 732)
• Design, fotografie, vertaalbureaus (SBI 74)
• Arbeidsbemiddeling, uitzend- en uitleenbedrijven, payrolling (SBI 781, 78201-78202, 783)
• Reisbureaus, reisorganisatie en -info (SBI 79)
• Beveiligings- en opsporingsdiensten (SBI 80)
• Schoonmaakbedrijven (SBI 821)
• Overige zakelijke dienstverlening (SBI 82)

Conjunctuurtest:

Het aggregaat van de zakelijke dienstverlening is een gewogen gemiddelde van de conjunctuurtestgegevens van de onderstaande branches (SBI’93):
• Computerservice en informatietechnologie (SBI 72, excl. 724 en 726)
• Accountants, economische adviesverlening (SBI7412 - 7414)
• Architecten- en ingenieursbureaus (SBI 742)
• Keurings- en controlediensten (SBI 743)
• Reclamebureaus e.d. (SBI 744)
• Uitzend- en uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling (SBI 745)
• Schoonmaakbedrijven (SBI 747)
• Zakelijke dienstverlening niet elders genoemd (SBI 748)