Monitor juridische en economische diensten derde kwartaal 2009

De juridische en economische dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2009, net als voorgaand kwartaal, minder omgezet dan een jaar eerder. De daling kwam geheel voor rekening van de managementadviesbureaus. Het oordeel over het huidige economische klimaat is minder negatief dan voorgaand kwartaal.

Omzet verder gedaald

De vraag naar juridische en economische diensten is in het derde kwartaal verder gedaald. In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar, toen de omzet met 1 procent afnam, is de omzetkrimp nu een stuk groter. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2008 daalde de omzet dit kwartaal ruim 4 procent. De juridische en economische dienstverleners deden het wel minder slecht dan de zakelijke dienstverleners in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Adviesbureaus flink in de min

De verschillen in omzetontwikkeling binnen de juridische en economische dienstverleners zijn groot. Terwijl de rechtskundige dienstverleners en accountants nog een bescheiden omzetgroei behaalden daalde de omzet bij de managementadviesbureaus fors. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalde hun omzet ruim 10 procent. Bij de rechtskundige dienstverleners nam de omzet met 0,5 procent toe. Accountants zagen hun omzet in het derde kwartaal met iets meer dan 1 procent toenemen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder pessimistische stemming

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening minder pessimistisch zijn over het economische klimaat dan in de afgelopen kwartalen. Per saldo oordeelt 14 procent negatief over het economische klimaat. Een kwartaal eerder lag dit percentage nog op 45 procent.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetgroei en verdere personeelskrimp voorzien

Eén op de vier ondernemers verwacht in het vierde kwartaal een omzetgroei te kunnen realiseren. De prijzen zullen gelijk blijven en het aantal werknemers zal naar verwachting worden teruggebracht.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.