Computerbranche (monitor zakelijke diensten)

Het gaat hier om bedrijven die actief zijn in de automatiseringsdienstverlening (SBI 62).
De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de VerenigdeNaties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De cijfers over vacatures en conjunctuur zijn nog gebaseerd op de SBI’93.
Voor de conjunctuurtest is de SBI 72 (Computerservices en informatietechnologie) waargenomen, exclusief SBI 724 (exploitatie van databanken, zoekmachines, startpagina’s en informatieve websites ed) en SBI 726 (netwerkbeheer, computerbeveiliging en automatiseringsdiensten n.e.g.).