Monitor computerbranche derde kwartaal 2009

In het derde kwartaal is de omzet van de computerservicebedrijven voor het tweede achtereenvolgende kwartaal lager uitgekomen in vergelijking met een jaar eerder. De daling was  beduidend sterker dan in het tweede kwartaal van 2009. Ook de vraag naar nieuw personeel is fors gedaald. Ondernemers oordeelden wel minder negatief over het economische klimaat.

Omzet verder gedaald

Computerservicebedrijven hebben in het derde kwartaal bijna 7 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Door de slechte economische situatie stellen steeds meer bedrijven hun investeringen in IT uit. In het tweede kwartaal daalde de omzet voor het eerst sinds het begin van de economische crisis, maar de krimp bleef toen nog beperkt tot iets meer dan 1 procent. De IT-dienstverleners hebben het in het derde kwartaal, voor het eerst sinds lange tijd, slechter gedaan dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Flinke daling aantal vacatures

De omzetdaling bij de IT-dienstverleners komt ook tot uiting in de verminderde vraag naar personeel. In het derde kwartaal van 2009 ontstonden slechts 4 duizend vacatures in de computerbranche. In de eerste twee kwartalen van dit jaar bleef het aantal ontstane vacatures ook al achter in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg in het derde kwartaal eveneens 4 duizend. Daarnaast is het aantal openstaande vacatures flink gedaald. Aan het eind van het derde kwartaal waren er 3 900 openstaande vacatures, 65 procent minder dan een jaar eerder.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel over economische klimaat minder negatief

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de personeelssterkte in het derde kwartaal zeer sterk is afgenomen. Meer dan de helft van de ondernemers meldde personeel te hebben afgestoten. Het oordeel over het huidige economische klimaat was weliswaar negatief, maar minder dan in de voorgaande kwartalen.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Nagenoeg ongewijzigde prijzen verwacht

De ondernemers voorzien voor het vierde kwartaal een omzetgroei en nagenoeg ongewijzigde prijzen. Per saldo meent één op de vier ondernemers dat de personeelsomvang verder zal afnemen.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.