Definitieve cijfers duurzame energie 2008, toelichting op bijstellingen

Onlangs zijn de definitieve cijfers duurzame energie 2008 op StatLine verschenen. Ten opzichte van de nader voorlopige cijfers van juni 2008 en de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 is er voor de meeste cijfers weinig veranderd. De belangrijkste bijstelling betreft het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer als percentage van het totaal verbruik van benzine en diesel.