Slechts 5 procent van de woningen met een energielabel is koopwoning

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel is slechts 5 procent een koopwoning.  Van het totale aantal koopwoningen is 1 procent gelabeld, tegen bijna 24 procent van de huurwoningen.

Sinds 1 januari 2008 verplicht de overheid gebouweigenaren om aan nieuwe huurders en kopers een energielabel te overhandigen. Een aantal woningcorporaties heeft zijn volledige woningbestand gelabeld. Kopers zagen in 2008 echter zeer vaak af van een energielabel: slechts 15 procent van de verkochte woningen was gelabeld.

De verdeling over de verschillende energieklassen is bij huur- en koop woningen vrijwel gelijk. Van ruim 3 procent van de gelabelde woningen is niet vastgesteld of het een koop- of huurwoning betreft. Opvallend is dat van deze woningen maar liefst 31 procent een energielabel heeft in de relatief zuinige energieklassen A++, A+, A of B. Dat is fors meer dan de 12 procent bij koopwoningen en de 10 procent bij huurwoningen.

Verdeling over energieklassen naar eigendom, 1 juli 2009

Verdeling over energieklassen naar eigendom, 1 juli 2009

Voor het labelen van huurwoningen is 2008 in 23 procent van de gevallen gebruik gemaakt van een referentiewoning. Dat geldt voor ruim 7 procent van de gelabelde koopwoningen.

Karine Tanis en Jérôme van Biezen

Bron: Maatwerk, Woningen met een energielabel naar eigendom, 1 juli 2009