Oppervlakte groenten open grond licht geslonken

In 2009 werd op 75,8 duizend hectare opengrondsgroenten geteeld. Ten opzichte van 2008 is dat een afname met 2,2 duizend hectare. Noord-Brabant en Noord-Holland waren goed voor de grootste krimp met respectievelijk 660 hectare en 390 hectare. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

Meer winterpeen en minder erwten

Winterpeen en broccoli tekenden voor de grootste areaaluitbreiding. Zo steeg het areaal winterpeen met 460 hectare en het areaal broccoli nam toe met 250 hectare. Daarentegen verminderde de oppervlakte erwten met 1,1 duizend hectare en het areaal stamsperziebonen kromp met 510 hectare.

Mutatie arealen opengrondsgroenten, 2008-2009*
2009-groenten-open-grond 

Groter groentenareaal in Gelderland en Limburg

In de periode tussen 1 april 2008 en 1 april 2009 is in tien provincies het areaal opengrondsgroenten afgenomen. De provincie Drenthe had de grootste relatieve afname met 36 procent (-320 hectare). Alleen in Limburg en Gelderland steeg de oppervlakte groenten in de open grond met respectievelijk 160 hectare en 70 hectare.

Grootste areaaltoenames opengrondsgroenten, 2008-2009*
2009-groenten-open-grond-stijgers 

Flinke verschuivingen

Van een zestal opengrondgroenten is het areaal van 2008 op 2009 met meer dan 100 hectare toegenomen. Behalve winterpeen en broccoli zijn dit spinazie, schorseneren, asperges en aardbeien. Bij negen opengrondgroenten verminderde het areaal met meer dan 100 hectare. Dit waren naast erwten en stamsperziebonen ook spruitkool, tuinbonen, witlofwortel  bloemkool, sla, uien en knolselderij.

Grootste areaalafnames opengrondsgroenten, 2008-2009*
2009-groenten-open-grond-dalers 

Wim de Rooij

Bron: StatLine