Iets minder maïs

In 2009 werd op 270 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is bijna 2 procent minder dan in 2008. Het snijmaïsareaal bleef met 240 duizend hectare vrijwel onveranderd. De oppervlakte korrelmaïs daalde met 3 duizend hectare tot 19 duizend hectare. Het areaal corn cob mix bleef gelijk op 8 duizend hectare.

Meeste maïs verbouwd als voedergewas

Het totale areaal maïs besloeg ruim een kwart van de totale oppervlakte akkerbouw. Bijna het gehele areaal maïs wordt verbouwd als veevoedergewas (99 procent). Van de snijmaïs (89 procent) wordt de gehele plant (stengel, bladeren, spil en korrels) verhakseld en ingekuild tot rundveevoer. Bij korrelmaïs (7 procent) worden alleen de korrels geoogst en vooral gebruikt als kippenvoer. Bij corn cob mix (3 procent) worden de korrels en de spil vermalen tot varkensvoer. De energiemaïs (0,7 procent) wordt uitsluitend geteeld voor de productie van biogas en suikermaïs (0,2 procent) wordt als groente geteeld voor de menselijke consumptie. De areaalpercentages zijn gebaseerd op de landbouwtelling van 2009.

Areaal snijmaïs

2009-snijmais-g1
 
Nauwelijks minder snijmaïs

De teelt van snijmaïs besloeg ongeveer een kwart van de totale oppervlakte akkerbouw. De afgelopen drie jaren is het areaal snijmaïs gegroeid. In het recordjaar 2008 nam het areaal snijmaïs 242 duizend hectare in beslag. In 2009 is dit weer iets afgenomen.
In de meeste provincies veranderde het areaal snijmaïs van 2008 op 2009 weinig. De grootste relatieve stijgingen vonden plaats in de provincies Noord-Holland (+7 procent) en Zeeland (+4 procent). De grootste relatieve daling had Flevoland (-4 procent), de provincie met het kleinste areaal snijmaïs.

Arealen maïs

2009-snijmais-g2
 
Korrelmaïs, corn cob mix, suikermaïs en energiemaïs

Van 2008 op 2009 is het areaal korrelmaïs met 15 procent gedaald tot 19 duizend hectare. Het areaal corn cob mix bleef staan op 8 duizend hectare. Het areaal suikermaïs daalde met ruim 10 procent naar bijna 600 hectare. Energiemaïs werd in 2008 voor het eerst als afzonderlijk gewas in de landbouwtelling opgenomen. Het areaal energiemaïs was toen 1700 hectare en dat is in 2009 bijna 2 procent meer.

Wim de Rooij

Bron: StatLine