Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

September 2009 was voor de elektrotechnische en machine-industrie een mindere maand dan september 2008. De omzet en de waarde van de ontvangen orders waren lager dan een jaar eerder. Bovendien is de productie gekrompen. De afzetprijzen stegen in een jaar tijd licht.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2009)

Daling van de omzet

De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie kregen in september een krimp van het omzetvolume van bijna 7 procent te verwerken. Door de iets hogere afzetprijzen betekende dit voor de bedrijven een kleine 6 procent lagere omzet. Buitenlandse klanten kochten voor bijna 7 procent minder van de elektrotechnische en machine-industrie, terwijl de Nederlandse klanten voor een kleine 3,5 procent minder afnamen vergeleken met september 2008.

In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie was de omzetdaling 16 procent. Dit was een fractie slechter dan gemiddeld in het lopende jaar. In de machine-industrie ging het juist beter dan in de eerste acht maanden van 2009. In september lag de omzet hier 0,5 procent hoger dan vorig jaar. Gemiddeld over de eerste acht maanden van 2009 was het omzetverlies 22 procent.

In het derde kwartaal van 2009 daalde de omzet met 12 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2008. De buitenlandse omzet verminderde met 14 procent. Op de binnenlandse markt werd in dezelfde periode voor ruim 6 procent minder verkocht.

Orderontvangsten lager

In september 2009 zijn er wederom minder producten bij de Nederlandse elektrotechnische en machine-industrie besteld. De waarde van de ontvangen orders was 13 procent lager dan in september 2008. Uit eigen land werd er voor 7 procent minder aan orders ontvangen. Uit het voor deze branche belangrijke buitenland waren de orderontvangsten 15 procent lager.

In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie liepen de ontvangen orders met 19 procent terug. In de machine-industrie was dat 10 procent. In deze laatste subbranche kwam dat resultaat vooral door de relatief beperkte afname van de orders uit eigen land.

In het derde kwartaal van 2009 zijn de orderontvangsten met 18 procent gedaald. Deze ontwikkeling gold voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse orderontvangsten.

Afzetprijzen licht gestegen

In elektrotechnische en machine-industrie waren de afzetprijzen in september 2009 bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder. Ondernemers in deze branche verhoogden hun prijzen evenveel voor binnenlandse als voor buitenlandse klanten. De prijsstijging komt geheel voor rekening van de machine-industrie. In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie daalden de prijzen zelfs licht vergeleken met september 2008.

In het gehele derde kwartaal van 2009 waren de prijsontwikkelingen gemiddeld iets hoger dan in september.

Productiekrimp

Het volume van de gemiddelde dagproductie van de elektrotechnische en machine-industrie was in september 12 procent kleiner dan een jaar geleden. Deze afname is iets minder groot dan gemiddeld in het derde kwartaal van 2009. Toen bedroeg de krimp 15 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)