Kunstzinnige vorming steeds meer in trek

Sinds begin jaren negentig is het aantal leerlingen en cursisten aan instellingen voor kunstzinnige vorming met 37 procent gestegen. In 2007 trokken muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen 476 duizend deelnemers, tegen 348 duizend begin jaren negentig. Zes op de tien leerlingen en cursisten volgden muziekonderwijs en de meeste waren jonger dan 18 jaar.

Toename vooral bij gecombineerde instellingen

De toename van het aantal leerlingen en cursisten kwam vooral voor rekening van gecombineerde instellingen. In 2007 trokken deze 238 duizend deelnemers, tegen 135 duizend begin jaren negentig. In dezelfde periode daalde het aantal leerlingen en cursisten aan muziekscholen licht en bleef het aantal leerlingen en cursisten van creativiteitscentra nagenoeg gelijk.

Aantal leerlingen en cursisten naar type instelling

Aantal leerlingen naar type instelling

Meer gecombineerde instellingen, minder muziekscholen

De terugval van het aantal leerlingen en cursisten aan muziekscholen houdt verband met een daling van het aantal muziekscholen. Tussen 1991 en 2007 nam dit met ruim een kwart af tot 108. Deze afname is deels veroorzaakt doordat muziekscholen andere discplines introduceerden of opgingen in gecombineerde instellingen. Het aantal gecombineerde instellingen verdubbelde dan ook bijna, naar 79. Het aantal creativiteitscentra daalde licht, tot 58.

Aantal instellingen naar type

Aantal instellingen naar type

Muziekonderwijs veruit het populairst

In 2007 volgden bijna zes op de tien leerlingen en cursisten van instellingen voor kunstzinnige vorming muziekonderwijs. Cursussen beeldende kunst namen met 14 procent van de deelnemers de tweede plaats in, gevolgd door dans en drama met respectievelijk 12 en 7 procent.

Dans en drama steeds meer in trek

Hoewel muziekonderwijs en cursussen beeldende kunst nog veruit de meeste deelnemers trokken, wonnen dans en drama aan populariteit. Het aandeel van dansopleidingen in het totale aantal leerlingen en cursisten aan instellingen voor kunstzinnige vorming nam tussen 1991 en 2007 toe van 9 procent naar 12 procent. Het aandeel van drama-onderwijs steeg in die periode van 2 naar 7 procent. Het aandeel van muziekonderwijs daalde juist, van 69 naar 59 procent. Dat van cursussen beeldende kunst zakte van 18 naar 14 procent.

Meeste cursussen trekken vooral jongeren

Muziek-, dans- en drama-onderwijs trekken vooral jongeren. Van de deelnemers aan het muziek- en drama-onderwijs is drie kwart jonger dan 18 jaar. In het dansonderwijs zijn dat er ruim zes op de tien. Cursussen beeldende vorming trekken vooral volwassenen: drie kwart van de deelnemers is 18 jaar of ouder.

Aandeel jeugd en volwassenen per type cursus, 2005/'07

Aandeel jeugd en volwassenen per type cursus

Harry Visser

Bron: Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007