Welstand, godsdienst en vruchtbaarheid

Onderzoek van de Centrale Commissie voor de Statistiek, gedaan in Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en in een aantal plattelandsgemeenten in 1900, leerde dat de vruchtbaarheid in financieel zwakke buurten (grondslag: de huurwaarde van de woning) groter was dan in de rijkere buurten. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat in de armste buurten ook de (zuigelingen- en kinder)sterfte hoger was dan in de rijkste buurten.