Bestedingen aan buitenlandse vakanties fors toegenomen

Nederlanders gaan steeds verder en vaak duurder op vakantie. Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders van 16,8 miljoen naar 18,5 miljoen. In dezelfde periode namen de bestedingen aan buitenlandse vakanties toe van 9,7 miljard naar 12,6 miljard euro. Aan een vakantie in het buitenland spendeerden reizigers gemiddeld 680 euro; aan een vakantie in eigen land gemiddeld 155 euro.

Steeds verder op vakantie

Het vakantiepatroon van Nederlanders vertoont de laatste jaren een trend naar steeds verdere en veelal duurdere bestemmingen. De toename van het aantal buitenlandse vakanties is ten koste gegaan van het aantal binnenlandse vakanties. In 2002 brachten Nederlanders ruim 47 procent van hun vakanties door in het buitenland, tegen 51 procent in 2008. Het totale aantal buitenlandse vakanties steeg daarmee van 16,8 miljoen in 2002 naar 18,5 miljoen in 2008. Het betreft hier overwegend lange vakanties van minimaal vier overnachtingen.

Aantal vakanties naar bestemming

Aantal vakanties naar bestemming

Uitgaven aan buitenlandse vakantie met bijna 100 euro gestegen

Gelijktijdig met het aantal buitenlandse vakanties zijn ook de bijbehorende vakantiebestedingen daaraan gestegen. In 2002 gaven vakantiegangers 9,7 miljard euro uit aan buitenlandse reizen, tegen 12,6 miljard euro in 2008. De uitgaven per vakantie namen toe van 581 euro naar 680 euro. Als rekening wordt gehouden met de inflatie, die in deze periode 10,7 procent bedroeg, komt dit neer op een reële stijging van circa 27 euro per persoon per buitenlandse vakantie.

De uitgaven aan vakanties in eigen land bleven tussen 2002 en 2008 vrij stabiel, op een niveau van ongeveer 2,7 miljard euro per jaar. Dit komt neer op 155 euro per persoon per binnenlandse vakantie. In reële termen - als rekening wordt gehouden met de inflatie – daalden de bestedingen aan binnenlandse vakanties tussen 2002 en 2008.

Uitgaven aan buitenlandse vakanties

Uitgaven aan buitenlandse vakanties

Alleenstaanden besteedden het meest

De uitgaven aan vakanties verschillen sterk per bevolkingsgroep. Zo besteedden alleenstaanden in 2008 met gemiddeld 870 euro het meest aan een buitenlandse vakantie. Ook personen uit huishoudens met uitsluitend meerderjarigen gaven met gemiddeld 772 euro per vakantie tamelijk veel uit. Personen uit huishoudens met kleine kinderen besteedden het minst aan buitenlandse vakanties: in huishoudens waarin het jongste kind jonger dan 6 jaar was, werd per vakantie 425 euro per persoon uitgegeven.

Ook bij de binnenlandse vakanties zijn voor de diverse huishoudtypen verschillen zichtbaar. Alleenstaanden gaven met gemiddeld 194 euro per persoon het meest uit aan een binnenlandse vakantie; huishoudens met jonge kinderen besteedden het minst. De verschillen waren echter niet zo groot als bij de buitenlandse vakanties.

Vakantiebesteding per persoon per vakantie naar samenstelling huishouden, 2008

Henk Swinkels

Bronnen: