Huishoudens houden de hand op de knip

Huishoudens besteedden in het tweede kwartaal van 2009 2,7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Omdat de overheidsconsumptie met 3,1 procent nog stevig groeide, daalden de totale consumptieve bestedingen met slechts 0,6 procent.

Sterke daling duurzame consumptiegoederen

Nederlandse huishoudens gaven in het tweede kwartaal van 2009 2,7 procent minder uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze afname is vergelijkbaar met die in het eerste kwartaal. Toen daalde de consumptie door huishoudens voor het eerst in vijf jaar. De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen zijn met een krimp van 8 procent het sterkst gedaald. Er werd minder uitgegeven aan meubelinrichting en consumentenelectronica. Een veel grotere terugval is er bij de aanschaf van personenauto's. In het tweede kwartaal zijn ongeveer 30 procent minder nieuwe personenauto's gekocht. Daarnaast werd er ook minder besteed in de horeca.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Overheid blijft consumeren

Het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal van 2009 3,1 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2008. Deze groei is hoger dan de 2,5 procent groei in het eerste kwartaal van 2009. De overheidsconsumptie is de enige bestedingscategorie die in het tweede kwartaal is toegenomen. De hogere groei kwam vooral door extra uitgaven aan zorg en een beleidswijziging ten aanzien van de AWBZ. De eigen bijdragen AWBZ zijn verlaagd. Dit geeft een verschuiving van consumptie van huishoudens naar consumptie in natura, gefinancierd door de overheid. De groei komt vooral door extra uitgaven van Rijk en gemeenten.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.