De economisch-geografische indelingen van het CBS, 1917-1960

De eerste economisch-geografische indeling in 42 gebieden heeft een basisvorm gekend, een indeling in 44 gebieden (1921). Dat was een ontwerp van het CBS en het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Ouder nog zijn een type-indeling van ons land in landbouw-, nijverheids- en visserijgemeenten (1917) en een indeling in 107 jeneververzorgingsgebieden (1919).