Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in juli 2009 een behoorlijke omzetdaling gehad. Ook voor de nabije toekomst is er geen goed nieuws. De waarde van de ontvangen orders was ook lager dan vorig jaar. De afzetprijzen waren licht hoger dan een jaar geleden.

Omzet, orders en afzetprijs (juli 2009)

Omzet, orders en afzetprijs (juli 2009)

Lagere omzet

In juli 2009 was het volume van de gemiddelde dagomzet van de elektrotechnische en machine-industrie 17 procent lager dan in juli vorig jaar. Omdat de prijzen licht zijn gestegen, kwam de omzet 16 procent lager uit.

Vooral in het buitenland bleven de verkopen achter. Daar werd 20 procent minder verkocht. Op de binnenlandse markt bleef het verlies beperkt tot een kleine 3 procent. Dit beeld is niet nieuw. Al een jaar lang is het omzetverlies in het buitenland telkens relatief groter dan in eigen land.

In beide subbranches ging het niet goed. De elektrotechnische industrie had 13 procent minder omzet. De machine-industrie had in juli 2009 een omzetkrimp van 17 procent. Dit verlies is volledig te wijten aan de verminderde verkopen over de grens.

Daling orderontvangsten

De elektrotechnische en machine-industrie ontving in juli minder orders dan vorig jaar. Er werd voor 23 procent minder aan orders bijgeschreven in het orderboek. Dit is een vergelijkbare daling met de eerste zes maanden van 2009, maar wel een stuk slechter dan in mei en juni. In die twee maanden daalde de waarde van de ontvangen orders duidelijk minder hard dan in juli. Vooral de waarde van de orderontvangsten uit het buitenland viel met een afname van ruim een kwart tegen in juli. In het binnenland was de daling 12 procent, het kleinste verlies sinds oktober 2008.

Het hierboven geschetste beeld geldt zowel voor de elektrotechnische industrie als voor de machine-industrie. Vooral in de machine-industrie is het contrast met de twee voorgaande maanden duidelijk waarneembaar.

Afzetprijzen licht hoger

De afzetprijzen in de elektrotechnische en machine-industrie waren in juli bijna 1,5 procent hoger dan in juli vorig jaar. In de machine-industrie, waar de afzetprijzen ruim 1,5 procent hoger waren, stegen de prijzen harder dan in de elektrotechnische industrie. In die subbranche moesten klanten ruim 0,5 procent meer betalen voor hun producten. Bovendien daalden daar de prijzen voor de in Nederland afgezette producten zelfs licht, iets wat in deze branche deze eeuw nog niet is voorgekomen.

Aanhoudende productiekrimp

In juli 2009 had de elektrotechnische en machine-industrie een 16 procent lagere productie dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat er in deze branche voor het laatst een productiegroei was.

Omzet en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)