Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

De economische crisis houdt de Nederlandse basismetaal- en metaalproductenindustrie stevig in zijn greep. De omzet en productie waren in juni 2009 fors lager dan een jaar eerder. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde flink. De prijzen daalden in juni voor de vijfde opeenvolgende maand.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2009)

Forse terugval van de omzet

In juni leed de basismetaal- en metaalproductenindustrie een omzetverlies van ruim een derde ten opzichte van juni 2008. Deze lagere omzet is grotendeels het gevolg van een kleinere vraag door de economische crisis. Dit gaat al een aantal maanden samen met een beperkte bezetting van de productiecapaciteit.

Van de onderliggende branches gaat het in de basismetaal het slechtst. In juni lag het volume per gemiddelde werkdag ruim 40 procent onder het niveau van een jaar eerder. De ontwikkelingen in eigen land en over de grens waren nagenoeg hetzelfde. Omdat de basismetaal in juni te maken had met lagere afzetprijzen, was de omzet vrijwel gehalveerd. Vergeleken met de basismetaal heeft de metaalproductenindustrie de maand juni wat minder slecht afgesloten. In deze subbranche was het verkoopvolume circa 20 procent kleiner. Vooral in het buitenland was de afzet fors kleiner. Omdat de producten iets in prijs daalden, was de omzet van de metaalproductenindustrie bijna een kwart lager dan in juni vorig jaar.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie met bijna 35 procent. In eigen land daalde de omzet bijna met een kwart, op de exportmarkt zelfs bijna 45 procent.

Sterke daling waarde orderontvangsten

Voor de basismetaal- en metaalproductenindustrie blijven de vooruitzichten slecht. In vergelijking met een jaar eerder nam de waarde van de orderontvangsten in juni met ruim 40 procent af. In geen enkele branche binnen de industrie werden er zo weinig orders in de boeken bijgeschreven. In het binnenland was de waarde van de orderontvangsten een derde lager, in het buitenland circa de helft.

In het tweede kwartaal daalde de waarde van de ontvangen orders in dezelfde orde van grootte.

Afzetprijs lager

In vergelijking met twaalf maanden eerder zijn in juni 2009 de producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie gemiddeld met bijna 9 procent in prijs gedaald. Op de buitenlandse markt werden eindproducten zelfs 15 procent goedkoper, in het binnenland bijna 3,5 procent.

In het tweede kwartaal daalden de afzetprijzen met ruim 7 procent. In het eerste kwartaal was de prijsdaling met ruim 0,5 procent lang niet zo omvangrijk.

Stevige productiedaling

Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was in juni het volume van de gemiddelde dagproductie in de basismetaal- en metaalproductenindustrie met bijna een kwart afgenomen.

In het tweede kwartaal van 2009 daalde de productie vrijwel even sterk als in juni.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)