Opbrengst rijksbelastingen lijdt onder economische crisis

In het eerste kwartaal van 2009 was de belastingopbrengst voor de rijksoverheid 0,4 procentlager dan in het eerste kwartaal van 2008. In het vierde kwartaal van 2008 wassprake van een daling van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de belastingenop productie blijken gevoelig voor de economische teruggang.