Bijstellingen Nationale rekeningen 2009

Cijfers van het CBS over de economische groei worden regelmatig bijgesteld. Het streven daarbij is een zo volledig mogelijke eerste raming van de economische groei te maken, zodat de bijstellingen bij de opeenvolgende ramingen niet te groot zijn en niet structureel één kant uitgaan. De bijstellingen over de periode 2003-2005 zijn aanleiding voor het CBS geweest om in 2008 een extra inspanning te doen om verdere verbeteringen door te voeren bij de ingezette bronnen en de gehanteerde methodieken bij de eerste raming.
In dit artikel wordt kort ingegaan op de verschillende ramingen van de economische groei en de werkzaamheden gericht op een reductie van de bijstellingen, waarbij vooral de verbeteringen die in 2008 zijn doorgevoerd aan de orde komen.