Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

April 2009 was een slechte maand voor de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De omzet was fors lager en er werd beduidend minder afgezet dan in april 2008. Het volume van de gemiddelde dagproductie was eveneens kleiner. Bovendien zijn de vooruitzichten allerminst gunstig, want ook de waarde van de ontvangen orders was flink lager. De producten uit de branche werden goedkoper.

Omzet, orders en afzetprijs (april 2009)

Omzet, orders en afzetprijs (april 2009)

Zeer forse omzetdaling

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in april ruim 30 procent lager dan in april 2008. De branche ontwikkelde zich daarmee iets slechter dan de industrie als geheel, die ruim 25 procent minder omzette. Met bijna 45 procent daalde de in het buitenland behaalde omzet aanzienlijk sterker dan de in Nederland behaalde omzet. In eigen land nam de omzet met 20 procent af. De totale omzet werd negatief beïnvloed doordat april dit jaar één werkdag minder telde dan april 2008. Ook de prijzen, die bijna 4 procent lager waren dan een jaar geleden, drukten de omzet. Het volume van de gemiddelde dagomzet was ruim 25 procent lager dan in april 2008.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde de omzet met bijna 55 procent. Hiermee was in de basismetaalindustrie de omzetdaling het sterkst binnen de industrie. De binnenlandse omzet daalde met ruim 45 procent en de buitenlandse omzet met ruim 55 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De metaalproductenindustrie geeft met een 20 procent lagere omzet een minder negatief beeld in april. In deze subbranche daalde de binnenlandse omzet met 14 procent. De in het buitenland behaalde omzet daalde met bijna 30 procent. De metaalproductenindustrie heeft sinds november vorig jaar te maken met aanzienlijk minder sterke omzetdalingen dan de basismetaalindustrie. In de periode november 2008 tot en met april dit jaar werd er in de basismetaalindustrie gemiddeld bijna 40 procent minder omgezet ten opzichte van een jaar eerder. In deze periode was de omzetdaling in de metaalproductenindustrie gemiddeld maar bijna 9 procent.

Waarde orderontvangsten wederom flink lager

De waarde van de orderontvangsten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in april van dit jaar ruim 40 procent lager. Niet alleen was april de zevende maand op rij waarin de waarde van de ontvangen orders met dubbele cijfers daalde ten opzichte een jaar eerder, maar ook was het de maand met de grootste daling van de orderontvangsten sinds 2001. In april halveerde de waarde van de buitenlandse orders en daalden de binnenlandse orders bijna 30 procent in waarde. Sinds november vorig jaar namen de orderontvangsten uit het buitenland elke maand aanzienlijk sterker af dan de orderontvangsten uit het binnenland. Gemiddeld over de laatste zes maanden daalden de binnenlandse orders met 17 procent en de buitenlandse orders met ruim 35 procent in waarde.

In de subbranche basismetaalindustrie is net zoals de vorige maanden de daling van de orderontvangsten buitengewoon fors met bijna 55 procent. Ook in deze subbranche daalde met ruim 55 procent de waarde van de buitenlandse orders sterker dan de ontvangsten van de in Nederland gerealiseerde orders, die met bijna 45 procent daalden. In de metaalproductenindustrie nam de waarde van de orders met ruim 30 procent af ten opzichte van april vorig jaar. De uit het buitenland ontvangen orders daalden ruim 40 procent in waarde en de binnenlandse orders ruim 25 procent.

Daling afzetprijzen zet door

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie zijn in april 2009 de afzetprijzen met bijna 4 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2008. De daling van de prijzen is sterker dan in maart, toen de daling op bijna 1 procent uitkwam. De buitenlandse prijzen daalden met ruim 6 procent en de prijzen die in het binnenland in rekening werden gebracht met bijna 2 procent.

De prijzen in de subbranche basismetaalindustrie daalden met ruim 8 procent. Op de subbranches aardolie- en chemische industrie na was dit de grootste prijsdaling binnen de industrie. Ook in de metaalproductenindustrie daalden, met 1,5 procent, de prijzen. In deze subbranche is dat voor het eerst sinds 2001.

Fors lagere productie

In april 2009 was de productie in de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 25 procent lager dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)