Jongeren 2007

Dit rapport geeft een beeld van de jongeren in Nederland van 15-26 jaar en hun participatie in de maatschappij in 2007. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken als het volgen van onderwijs en het hebben van werk of uitkering. Omdat het overheidsbeleid veel aandacht heeft voor jongeren die niet naar school gaan en geen werk hebben, gaat een deel van het rapport in op deze specifieke groep (18-26 jarigen).