Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2009

De omzet in de motor- en autobranche was in het eerste kwartaal van 2009 fors lager dan een jaar eerder. Alle branches in de motor- en autobranche kampten met tegenvallende omzetten. Net als in het vorige kwartaal noteerden de bedrijven in de handel in auto-onderdelen de sterkste omzetdaling.

Omzet motor- en autobranche flink lager

In het eerste kwartaal van 2009 heeft de motor- en autobranche ruim 18 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De motor- en autobranche heeft sinds jaren niet meer met zo’n sterke omzetdaling te maken gehad. De autoservicebedrijven realiseerden in het eerste kwartaal van 2009 het eerste omzetverlies in vijf jaar. Hun omzet was in de eerste drie maanden van dit jaar 2,1 procent lager dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2008 realiseerden de autoservicebedrijven nog als enige branche in de motor- en autobranche een positief resultaat.

 Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Vraag naar nieuw personeel afgenomen

In het eerste kwartaal 2009 is het aantal openstaande vacatures sterk afgenomen. Er waren 2 400 openstaande vacatures. Dit betekent bijna een halvering van het aantal vacatures in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008. Toen stonden er 4 700 vacatures open. 

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Opnieuw omzetdaling bedrijfsautobranche

De bedrijven in handel en reparatie van bedrijfsauto’s hebben in het eerste kwartaal van 2009 bijna 7 procent minder omgezet dan in het eerste kwartaal van 2008. De daling was echter minder fors dan in het voorgaande kwartaal. Toen bedroeg de daling zo’n 8 procent.

 Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Personenautobranche sterk in de min

De personenautobranche boekte voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal een omzetverlies. De omzet in het eerste kwartaal viel bijna 15 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De personenautobranche maakt zware tijden door, onder meer door het dalende consumentenvertrouwen en de verslechterde economische situatie.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Aantal nieuw verkochte auto’s opnieuw flink afgenomen

In het eerste kwartaal van 2009 was het aantal nieuwverkochte personenauto’s flink lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Er werden bijna 125 duizend nieuwe auto’s verkocht. Dat is bijna een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2008.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzet autoservicebedrijven opnieuw toegenomen

In het eerste kwartaal van 2009 kampten de autoservicebedrijven voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2004 met een omzetverlies. De omzetstijgingen van de autoservicebedrijven sinds het tweede kwartaal 2004 waren overigens vooral het gevolg van prijsstijgingen.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Sterke terugval handel in auto-onderdelen

Net als in het vierde kwartaal 2008 realiseerden de bedrijven in de handel in auto-onderdelen in het eerste kwartaal van 2009 de sterkste omzetdaling. De omzet van deze bedrijven kwam bijna 20 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf het eerste kwartaal 2004 tot en met het tweede kwartaal 2008 lieten de bedrijven in deze branche stijgende omzetten zien. Daarna kwam hier verandering in. De daling in het eerste kwartaal van 2009 is de derde omzetdaling op rij en veruit grootste.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorfietsbedrijven verder afgenomen

In het eerste kwartaal van 2009 is de omzet van de motorbranche sterk teruggevallen. De omzet was bijna 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Die vergelijking valt extra ongunstig uit doordat het eerste kwartaal van 2008 een relatief goed kwartaal was.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Verkoop motorfietsen omlaag

In het eerste kwartaal van 2009 zijn ongeveer 4 300 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een daling van ruim 19 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. De verkoop van motorfietsen is seizoensgebonden. In het voorjaar worden over het algemeen meer nieuwe motorfietsen verkocht dan later in het jaar.

De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven, doordat de omzet van de motorfietsbranche naast detailhandel ook omzet uit groothandel en reparatie omvat.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer