Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het eerste kwartaal van 2009 afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. In het kwartaal ervoor behaalden deze bedrijven nog een omzetgroei. Ook de stemming onder de ondernemers blijft zeer slecht. Zowel de oordelen als de verwachtingen zijn over de gehele linie pessimistisch.

Omzet in de min

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het eerste kwartaal van 2009 een omzetdaling van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet daalde voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2004. Door de verslechterde economische situatie gingen veel uitzendbanen verloren. De uitzend- en uitleenbedrijven behoren nu tot de minst presenterende bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening, maar scoorden niet het slechtste. De reclamebureaus hadden met bijna 7 procent een sterkere omzetdaling.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Fors minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren (fase A) nam in het eerste kwartaal van 2009 met ruim 13 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de twee voorgaande kwartalen daalde het aantal uitzenduren (fase A) al. Door de afgenomen vraag naar producten en diensten zijn minder uitzendkrachten nodig. In tegenstelling tot het aantal uitzenduren nam het aantal detacheringsuren (fase B + C) nog met bijna 1 procent toe. De groei van het aantal detacheringsuren was niet meer zo laag sinds het tweede kwartaal van 2005. Het totaal aantal uren (fase A + B + C) was in het eerste kwartaal bijna 8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Personeelssterkte flink gedaald

Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche negatief is. De personeelssterkte is flink gedaald en het oordeel hierover is nu zeer negatief. Ook het oordeel over het huidige economische klimaat is verder verslechterd en ongekend laag.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet verwacht

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal. Van de ondernemers verwacht circa de helft een omzetdaling in het tweede kwartaal van 2009, terwijl 12 procent een toename verwacht. Daarmee zijn de ondernemers in de uitzendbranche negatiever in hun verwachtingen over de omzet dan de totale zakelijke dienstverlening. Per saldo voorziet 8 procent van de ondernemers een daling van de afzetprijzen. Bijna tweederde van de ondernemers verwacht een verdere afname van de personeelssterkte in het komende kwartaal. Van de ondernemers ervaart drie kwart onvoldoende vraag naar diensten als een belemmering voor hun activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009 

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.