Uitzendbureaus (monitor zakelijke diensten)

Tot deze groep (SBI 78201 en 78202) behoort het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie wordt betaald (uitzendbureaus). Uitleenbedrijven behoren eveneens tot deze groep. De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c. verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt. Het uitlenen van personeel via arbeidspools behoort eveneens tot deze groep.
De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de VerenigdeNaties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De conjunctuurcijfers zijn nog gebaseerd op de SBI’93.