Schoonmaakbranche (monitor zakelijke diensten)

Tot deze groep (SBI 812) behoort het reinigen van gebouwen w.o. reinigen van interieurs van gebouwen, glazenwassen, brand- en roetreiniging, en verwijdering van graffiti.

Daarnaast behoort tot deze groep ook de reiniging van transportmiddelen en overige reiniging. Hieronder vallen o.m. het schoonmaken van tanks van schepen en vrachtwagens, reiniging van treinen, bussen, vliegtuigen e.d., gaswacht, bierwacht, reinigen van industriële installaties, desinfecteren en bestrijden van ongedierte.

De omzetcijfers van verschillende sectoren binnen de zakelijke diensten zijn met ingang van de verslagperiode 1e kwartaal 2009 gebaseerd op de Standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI 2008 is afgeleid van indelingen zoals gebruikt door de Europese Unie en de Verenigde Naties. Deze indelingen worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. De cijfers over conjunctuur zijn nog gebaseerd op de SBI’93.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2010 baseert het CBS de cijfers over vacatures op de SBI 2008. Hierbij worden nieuwe indelingen gebruikt die niet goed matchen met de branches die in de monitoren worden beschreven. Daarom wordt vanaf verslagperiode eerste kwartaal 2010 geen informatie meer over vacatures in de monitoren opgenomen.