Monitor schoonmaakbranche eerste kwartaal 2009

Ook in het eerste kwartaal van 2009 heeft de schoonmaakbranche meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was weliswaar lager dan in het voorgaande kwartaal, maar hoger dan de ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening als geheel. Toch is de stemming onder de ondernemers nog steeds slecht in het eerste kwartaal. Ook de oordelen zijn negatiever. De verwachtingen zijn wel iets minder pessimistisch dan in de voorgaande kwartalen.

Omzetgroei lager dan in voorgaand kwartaal

In het eerste kwartaal van 2009 heeft de schoonmaakbranche 4,5 procent meer omgezet. De omzetgroei kwam bijna volledig voor rekening van gestegen prijzen. Het omzetvolume groeide met bijna 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Bedrijven die gebouwen reinigen behaalden bijna 7 procent meer omzet en een circa 3 procent hoger omzetvolume. Met dit resultaat presteerden deze bedrijven bovengemiddeld in de schoonmaakbranche. Voor het derde opeenvolgende kwartaal was de omzetgroei in de schoonmaakbranche hoger dan de gemiddelde omzetgroei van de zakelijke dienstverlening als geheel. De zakelijke dienstverleners zetten ruim 1,5 procent meer om dan in het eerste kwartaal van 2008.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

 Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Enige branche met meer ontstane vacatures

Binnen de zakelijke dienstverlening zijn in het eerste kwartaal alleen in de schoonmaakbranche meer vacatures ontstaan. Er ontstonden 7 duizend vacatures, duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op een vergelijkbaar niveau. In 2009 werd het eerste kwartaal uiteindelijk afgesloten met 2 500 openstaande vacatures, ruim 500 minder dan bij de afsluiting in 2008.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel onveranderd negatief

Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers nog steeds slecht is. De ondernemers zagen gedurende het eerste kwartaal hun omzet dalen ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar. Het oordeel over het huidige economische klimaat is onveranderd slecht.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijging van de prijzen verwacht

Voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers iets minder pessimistisch in hun verwachtingen. De verwachting van de omzet is in evenwicht, circa een kwart verwacht een stijging en circa een kwart verwacht een daling. Een stijging van de afzetprijzen wordt per saldo door 16 procent van de ondernemers in het tweede kwartaal verwacht. Per saldo voorziet 13 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Van de ondernemers ervaart 42 procent onvoldoende vraag naar diensten als een belemmering voor hun zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.