Monitor computerbranche eerste kwartaal 2009

De computerservicebedrijven hebben ook in het eerste kwartaal van 2009 meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Wel was de omzetgroei lager dan in voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers is verder verslechterd. Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt dat de oordelen minder positief zijn dan in voorgaande kwartalen. In hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2009 zijn de ondernemers behoorlijk negatief.

Bescheiden omzetgroei

Ondanks de economische crisis hebben de computerservicebedrijven het eerste kwartaal afgesloten met een bescheiden omzetgroei. De omzet nam met ruim 2 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2008. De omzetgroei was hoger dan die van de zakelijke dienstverlening in zijn geheel. De omzettoename in de computerbranche werd vooral gedragen door de grote bedrijven (meer dan 100 werknemers).

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal nieuwe vacatures flink lager

De vraag naar IT-personeel is dit jaar verder afgenomen. Er ontstonden in het eerste kwartaal 4 duizend vacatures. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vacatures dat werd vervuld kwam uit op 8 duizend. Vervallen vacatures worden eveneens hiertoe gerekend. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 5 500 openstaande vacatures. In vergelijking tot het eerste kwartaal van 2008 is het aantal openstaande vacatures gehalveerd.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Oordeel over economische klimaat verslechterd

Het oordeel over het huidige economische klimaat is in het eerste kwartaal, vergeleken met de voorgaande kwartalen, verder verslechterd. Uit de conjunctuurtest van april 2009 blijkt verder dat de personeelssterkte in het eerste kwartaal behoorlijk is afgenomen.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet en personeelssterkte verwacht

De ondernemers zijn pessimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal. Van de ondernemers verwacht bijna de helft een verdere daling van de omzet, terwijl slechts 7 procent een stijging verwacht. Per saldo voorziet 59 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Van de ondernemers ervaart 43 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor hun zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Verwachting voor het tweede kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.