Export naar Duitsland daalt met 4 miljard euro

Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2009 voor 19 miljard euro aan goederen naar Duitsland uitgevoerd. Dit is 4 miljard euro (-18 procent) minder dan in de eerste drie maanden van 2008. Hiermee is de uitvoer naar onze belangrijkste handelspartner iets minder sterk gedaald dan de totale Nederlandse uitvoer. De totale Nederlandse goederenuitvoer daalde met 20 procent (19 miljard euro). 

Uitvoer naar Duitsland, enkele goederencategorieën

export naar duitsland kwartaal 1 2009

Grootste dalingen bij minerale brandstoffen en chemie

De uitvoer naar Duitsland is nagenoeg over de hele linie afgenomen. De grootste dalingen vonden echter plaats bij minerale brandstoffen (met name de geraffineerde producten van aardolie) en chemie. Mede als gevolg van de sterk gedaalde aardolieprijs is de uitvoerwaarde van beide categorieën in het eerste kwartaal van 2009 met 1 miljard euro gedaald.

Machines belangrijkste uitvoerproduct

Bijna een kwart van onze uitvoer naar Duitsland heeft betrekking op machines. In de eerste drie maanden van 2009 is deze uitvoer met 15 procent afgenomen tot een waarde van 4 miljard euro. Vooral de uitvoer van microprocessors (-33 procent), kantoormachines (- 14 procent) en kantoormachineonderdelen  (-27 procent) zijn flink gedaald. Daarentegen is de uitvoer van computers in het eerste kwartaal van 2009 met 14 procent toegenomen.

Belangrijkste exportlanden van Nederland, eerste kwartaal 2009

exportlanden top5 kwartaal 1 2009

Top-5 landen

Duitsland is met een aandeel van 25 procent in de totale Nederlandse goederenuitvoer het belangrijkste exportland. Daarna volgen België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Deze vijf landen zijn samen goed voor 59 procent van de totale Nederlandse export.

Bron: StatLine