Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van mei 2009 blijkt dat het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie iets is verbeterd. Wel zijn de orderontvangsten afgenomen en zijn de oordelen nog steeds negatief te noemen. Ook wordt er nog een afname van de personeelssterkte in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als pessimistisch.

Wederom afname orderontvangsten

De ondernemers zagen de afgelopen drie maanden hun orderontvangsten dalen. De stemming over de buitenlandse orderpositie is voor de zesde maand op rij erg negatief te noemen. Het oordeel over de totale orderpositie is deze maand iets minder negatief geworden. Over de voorraden gereed product zijn de ondernemers nog steeds pessimistisch gestemd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lichte toename afzetprijzen verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in de afgelopen drie maanden afgenomen. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een lichte afname van de productie. Verder verwacht men een lichte stijging van de afzetprijzen en een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor mei tot en met juli 2009

Verwachting voor mei tot en met juli 2009