Realisaties: transportmiddelenindustrie

Van alle onderscheiden branches van de industrie heeft de transportmiddelenindustrie het meest te lijden van de huidige economische crisis. In februari 2009 was het de branche met de grootste daling van productie en omzet. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde in deze branche het hardst. De afzetprijzen bleven op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2009)

Fors lagere omzet

In een jaar tijd is het beeld van de omzet van de transportmiddelenindustrie geheel omgeslagen. In vergelijking met februari 2008 is de omzet vrijwel gehalveerd. Vooral op de voor deze branche zo belangrijke exportmarkt werd een fors omzetverlies van ruim 55 procent geregistreerd. In eigen land was de omzet 16 procent lager. Vanwege het slechte economische klimaat is bij enkele belangrijke bedrijven in de automobielindustrie al enkele maanden werktijdverkorting ingevoerd. Daarnaast telde februari in 2009 een kalenderdag minder dan in 2008.

Sterke daling waarde orderontvangsten

In februari 2008 was de waarde van de orderontvangsten nog de hoogste die ooit gemeten was in de transportmiddelenindustrie. Twaalf maanden later, in februari 2009, is de waarde van de orderontvangsten met driekwart afgenomen. In het buitenland daalde deze waarde met 80 procent, in het binnenland met ruim 45 procent.

Afzetprijs iets lager

In vergelijking met een jaar eerder zijn in februari 2009 de afzetprijzen van de transportmiddelenindustrie met krap een half procent gedaald. Buiten onze landgrenzen was de daling 1,5 procent, terwijl in ons land de transportmiddelen 3 procent duurder werden.

Stevige productiedaling

In februari daalde het volume van de gemiddelde dagproductie met een derde ten opzichte van februari 2008. In januari daalde het productievolume met dezelfde omvang.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)