Uitvoer Nederlands fabricaat zakt in

De uitvoer van goederen en diensten kromp in het vierde kwartaal van 2008 met 3,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale invoer nam in hetzelfde kwartaal met 0,3 procent af.

Uitvoer valt sterk terug

De uitvoer uit Nederlandse productie kromp met 8,1 procent fors. Bijna alle branches kampten met afnemende exporten, maar de grootste daling vond plaats in de chemische industrie. De groei van de wederuitvoer viel sterk terug, van 5,8 procent in het derde kwartaal naar -0,1 procent in het vierde kwartaal. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Alleen de uitvoer van diensten nam in het vierde kwartaal nog toe. Deze steeg met 1,3 procent.

Invoer daalt licht

De invoer van goederen en diensten daalde in het vierde kwartaal van 2008 met 0,3 procent. De diensteninvoer kromp met 1,1 procent, die van de goederen met 0,1 procent. In het derde kwartaal groeide de totale invoer nog met 4,4 procent.

Ontwikkeling uitvoer goederen Nederland

Ontwikkeling uitvoer goederen Nederland

Aardgasprijs zorgt voor verbeterde ruilvoet

De prijzen van de invoer daalden met 0,6 procent, terwijl de uitvoerprijzen een toename van 1,7 procent lieten zien. Er is dus sprake van een verbetering van de ruilvoet. De uiteenlopende prijsontwikkeling van de import en export wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de prijsdaling van aardolie (nog) niet heeft doorgezet in de aardgasprijs. Wanneer de prijsveranderingen van aardolie en aardgas niet worden meegenomen, ontwikkelen de in- en uitvoerprijs nagenoeg gelijk.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.