Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Januari 2009 was wederom een slechte maand voor de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De omzet en de waarde van de ontvangen orders waren flink lager dan in januari 2008.

Omzet en orders, januari 2009

Omzet, orders en productie, januari 2009

Stevige omzetdaling

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in januari 20 procent lager dan in januari 2008. Daarmee is januari 2009 de maand met de grootste omzetdaling van de afgelopen tien jaar. De omzet werd negatief beïnvloed doordat januari 2009 een werkdag minder had dan januari 2008, maar ook doordat een aantal bedrijven in het nieuwe jaar iets minder voortvarend opgestart zijn dan gebruikelijk.

Van de onderliggende branches heeft vooral de basismetaal het moeilijk. In deze subbranche daalde omzet met circa 45 procent. De in het binnenland gehaalde omzet daalde met ruim 30 procent, terwijl de buitenlandse omzet bijna halveerde. Sinds oktober vorig jaar is de ontwikkeling van de buitenlandse omzet onafgebroken ongunstiger geweest dan de ontwikkeling van de binnenlandse omzet. Deze resultaten lijken te bevestigen dat de basismetaalindustrie sterk getroffen wordt door een verminderde vraag als gevolg van de mondiale economische crisis. Als reactie hierop hebben bedrijven de productie teruggeschroefd en een aantal heeft werktijdverkorting aangevraagd.

De metaalproductenindustrie geeft een aanzienlijk minder negatief beeld met een 4,5 procent lagere omzet. Daarmee was deze subbranche relatief één van de beter presterende onderdelen binnen de industrie. In deze subbranche daalde de binnenlandse omzet met bijna 6 procent. De in het buitenland behaalde omzet daalde met bijna 3 procent.

Waarde orderontvangsten wederom lager

De waarde van de orderontvangsten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in januari van dit jaar bijna een kwart lager dan een jaar eerder. Dit is de vierde maand op rij waarin de waarde van de ontvangen orders met dubbele cijfers daalt ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Met name in de basismetaalindustrie is de daling van de orderontvangsten buitengewoon fors. In vergelijking met een jaar eerder halveerde de waarde van de buitenlandse orderontvangsten, de waarde van de binnenlandse orders nam met ruim een derde af.

In de metaalproductenindustrie daalde de waarde van de ontvangen orders met bijna 8 procent, ook hier was de daling van de buitenlandse orders met ruim 11 procent iets groter dan de ruim 5 procent daling in het binnenland.

Omzet en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)