Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009

bevolkingstrends 1e kwartaal 2009

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Bevolkingsprognose 2008-2050: naar 17,5 miljoen inwoners

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingsprognose 2008-2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Geboorteregeling in 2008

Trends in gezonde levensverwachting

Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen

De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad-Limburg

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009