Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2008

De omzetgroei van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal van 2008 opnieuw iets afgevlakt. Bij de reclamebedrijven nam de omzet af omdat veel bedrijven bezuinigden op hun reclame-uitgaven. In hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch geworden vergeleken met de voorgaande kwartalen. In bijna alle branches zijn de ondernemers van de zakelijke dienstverlening zeer pessimistisch over het komende kwartaal.

Alleen reclamebedrijven in de min

Ondanks de economische teruggang wisten de zakelijke dienstverleners nog bijna 5 procent omzetgroei te behalen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007. De omzetgroei was wel voor het tweede opeenvolgende kwartaal lager dan een kwartaal eerder. Reclamebureaus ondervonden de gevolgen van de verslechterde economie. Omdat bedrijven bezuinigden op hun reclamebudgetten daalde de omzet van de reclamebedrijven met bijna 4 procent. De overige branches in de zakelijke dienstverlening realiseerden allemaal een omzetgroei. De omzetgroei bij de uitzendbranche kwam opnieuw lager uit. Door de economische krimp in het vierde kwartaal namen veel bedrijven afscheid van hun uitzendkrachten. Over heel 2008 realiseerden de zakelijke dienstverleners een omzetgroei van 7 procent.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder ontstane vacatures

De vraag naar nieuw personeel is in het vierde kwartaal van 2008 afgenomen. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal ontstane vacatures met eenvijfde tot 39 duizend. De grootste daling deed zich voor bij de juridische en economische dienstverleners en de architecten en ingenieurs. Alleen bij de reinigingsbedrijven bleef het aantal ontstane vacatures ongewijzigd in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007. Ook het aantal openstaande vacatures is verleden jaar afgenomen. Eind 2008 waren er 40 400 openstaande vacatures, een jaar eerder waren dit er nog 52 800.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Forse verslechtering oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat het optimisme onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening sterk is geslonken. Volgens de ondernemers is de personeelssterkte in het vierde kwartaal afgenomen. De stemming over het huidige economische klimaat voor de onderneming is fors verslechterd gedurende het vierde kwartaal.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijging prijzen verwacht

Voor het eerste kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistischer in hun verwachtingen dan voorgaande kwartalen. Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers een daling van de omzet in het eerste kwartaal. Wel voorziet per saldo eenderde van de ondernemers hogere afzetprijzen in het eerste kwartaal. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers een stuk voorzichtiger: 12 procent verwacht een uitbreiding, terwijl 31 procent een daling voorziet. Van de ondernemers ervaart 32 procent onvoldoende vraag naar diensten als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Verwachting voor het eerste kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.