Realisaties: papier- en grafische industrie

December 2008 was wederom geen goede maand voor de papier- en grafische industrie. Er werd minder omgezet en minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook de waarde van de orderontvangsten was lager. De afzetprijzen bleven vrijwel op dezelfde hoogte.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2008 t.o.v. december 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet lager

De papier- en grafische industrie had in december 2008 ruim 2,5 procent minder omgezet dan in december 2007. De prijzen hebben vrijwel geen invloed op de omzet gehad, wel heeft een aantal bedrijven als reactie op een teruggelopen vraag de productie rondom de feestdagen gereduceerd. Dit heeft geleid tot een beduidend kleiner volume van de omzet per gemiddelde werkdag in vergelijking met december 2007.

In 2008 werd in de papier en grafische industrie ruim 2,5 procent minder omgezet dan in 2007. De prijzen stegen in 2008 met bijna 1 procent en de afzet kromp in 2008 met iets meer dan 1,5 procent ten opzichte van 2007.

De omzetdaling in december in de totale branche werd volledig veroorzaakt door de papierindustrie en dan met name door een daling van 12 procent in het buitenland. De binnenlandse omzet daalde met ruim 3 procent.

In december 2008 had de grafische industrie bijna evenveel omgezet als een jaar eerder. De omzetdaling van ruim 2 procent in het binnenland werd volledig goedgemaakt door een toename van 8 procent van de buitenlandse omzet.

Fors lagere waarde orderontvangsten

In december 2008 was in de papierindustrie de waarde van de orderontvangsten 14 procent lager dan in december een jaar eerder. De waarde bevond zich op het laagste niveau in zes jaar en was 20 procent lager dan de gemiddelde waarde in het basisjaar 2000.

Verbruiksprijzen blijven stijgen, afzetprijzen vrijwel gelijk

De verbruiksprijzen van de papier- en grafische industrie waren in december 2008 bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder. De binnen- en buitenlandse afzetprijzen waren vrijwel gelijk aan de prijzen een jaar eerder. De afzetprijzen in de papier- en grafische industrie zijn in de tweede helft van 2008 vrijwel onveranderd gebleven. Over heel 2008 was er sprake van een lichte prijsstijging van bijna 1 procent.

In de papierindustrie waren de prijzen van ingekochte grond- en hulpstoffen 1,5 procent hoger dan in december 2007. De verkoopprijzen daalden met iets meer dan 0,5 procent.

De verbruiksprijzen in de grafische industrie waren ruim 0,5 procent hoger dan in december 2007. De prijzen, die producenten aan hun afnemers in rekening brachten, stegen met krap 0,5 procent.

Minder productie in december

In december 2008 werd in de papier- en grafische industrie 11 procent minder geproduceerd dan in december 2007.

De productie nam in 2008 af met ruim 1,5 procent ten opzichte van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de papier- en grafische industrie was in het derde kwartaal krap 0,5 procent kleiner dan hetzelfde kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal van 2008 bleef de volume-ontwikkeling vrijwel gelijk. In het eerste kwartaal van 2008 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met bijna 0,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen