Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie sloot het jaar 2008 in mineur af. In december werd er fors minder omgezet en het volume van de gemiddelde dagproductie daalde zeer sterk vergeleken met december 2007. Ook de waarde van de orderontvangsten daalde in december 2008 flink. Grondstoffen en producten werden duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2008 t.o.v. december 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet fors lager

In december 2008 heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie 13 procent minder omgezet vergeleken met dezelfde maand het jaar ervoor. Een dergelijke omzetdaling is in zeven jaar niet meer voorgekomen. De omzet werd in december negatief beïnvloed door het verslechterde economische klimaat. Een groot aantal bedrijven heeft ervoor gekozen om rond de feestdagen hun personeel langer met vakantie te laten gaan. De afnemende vraag op de wereldmarkt heeft ertoe geleid dat er veel minder producten verkocht werden. Hogere afzetprijzen hadden juist een positief effect op de omzet.

Op de buitenlandse markt was de omzet met 20 procent fors lager. In eigen land behaalden de producenten 1 procent minder omzet. Van alle subbranches kende alleen de metaalproductenindustrie geen omzetdaling. Deze subbranche zette in december bijna 4 procent meer om dan in dezelfde maand van 2007.

Het vierde kwartaal betekende het einde van een drie jaar durende periode waarin de omzet elk kwartaal hoger uitkwam dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Over heel 2008 was de omzet ruim 3 procent hoger. De hogere omzet is volledig toe te schrijven aan een hogere afzetprijs. Het aantal verkochte producten was vrijwel gelijk aan de afzet in het jaar ervoor.

Waarde orderontvangsten op laag niveau

De waarde van de orderontvangsten nam in december met bijna 35 procent af ten opzichte van december 2007. In alle subbranches daalde de waarde van de orderontvangsten flink. In de basismetaalindustrie en in de metaalproductenindustrie vielen de waarden bovendien terug tot de laagste niveaus in respectievelijk vijf en zes jaar.

Grondstoffen en producten duurder

Producenten in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie rekenden voor hun producten in december gemiddeld een bijna 4 procent hogere prijs. De afzetprijs steeg in het binnenland sterker dan in het buitenland. Producenten betaalden voor grond- en hulpstoffen 1,5 procent meer vergeleken met de overeenkomstige maand van 2007.

Over heel 2008 lagen de afzet- en de verbruiksprijs circa 3 procent hoger dan over heel 2007.

Productie valt ver terug

In december 2008 is het volume van de gemiddelde dagproductie met 17 procent ongekend fors afgenomen ten opzichte van december een jaar eerder. Een dergelijke afname is na 1990 niet door het CBS geregistreerd.

Na drie kwartalen waarin de productie groter was dan in de vergelijkbare kwartalen een jaar eerder, sloot de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie 2008 af met een teleurstellend laatste kwartaal. In het vierde kwartaal werd ruim 7 procent minder geproduceerd. Met dit resultaat bleef de productie over 2008 bijna 1 procent achter bij de productie over 2007. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat de productie daalt ten opzichte van het jaar ervoor.

Meer volumegroei bruto toegevoegde waarde

In het derde kwartaal van 2008 was de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde 3 procent. Daarmee is de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de best presterende branche van de industrie. De groei van het derde kwartaal was groter dan in de voorgaande kwartalen van 2008. In het eerste kwartaal was het volume nog krap 1 procent groter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Het tweede kwartaal werd afgesloten met een ruim 2 procent hoger volume van de bruto toegevoegde waarde.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen