Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van januari 2009 laat een negatieve stemming zien in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie. De orderontvangsten zijn in november verder afgenomen en de oordelen blijven flink negatief. Voor de komende maanden zijn de ondernemers ook pessimistisch in hun verwachtingen.

Negatieve oordelen

De ondernemers zagen in december een forse afname in de orderontvangsten ten opzichte van een maand eerder. De index orderpositie is wederom gedaald en komt uit op 94,2 (juli 2000=100). Het oordeel over de totale orderpositie is nog verder verslechterd, het oordeel over de buitenlandse orderpositie is nagenoeg gelijk gebleven. Het oordeel over de voorraad gereed product is iets verslechterd. De stemming in de branche is in 2008 duidelijk verslechterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Daling afzetprijzen verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in december wederom een flink lagere productie ten opzichte van de vorige maand. Ze voorzien voor de maanden januari tot en met maart een verdere afname in de productie. De branche verwacht een daling van de afzetprijzen in de komende maanden. De ondernemers zijn iets minder pessimistisch over de personeelssterkte dan vorige maand, per saldo verwacht ruim een vijfde een afname.

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Onvoldoende vraag ervaren

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt onveranderd is. Op zowel de markt binnen als buiten de EU is de concurrentiepositie wat verslechterd. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal gedaald en komt uit op 79,6. De ondernemers zijn in hun verwachting over de toekomstige buitenlandse afzet pessimistischer, er wordt voor het eerste kwartaal van 2009 een afname verwacht. Van de ondernemers geeft 31 procent aan dat onvoldoende vraag een productiebelemmering vormt.