Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in november 2008 lager dan in november 2007. De omzet per gemiddelde werkdag was groter. Verder zijn de afzet- en verbruiksprijzen gedaald. Het volume van de gemiddelde dagproductie ontwikkelde zich opnieuw minder gunstig.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(november 2008 t.o.v. november 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Minder omzet, meer afzet

In november 2008 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 8 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Toch was het binnen de industrie de branche met de kleinste omzetdaling. De omzet werd negatief beïnvloed door iets lagere afzetprijzen en een kleiner aantal werkdagen. Daarentegen was de afzet in november groter. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume bijna 2,5 procent groter dan in dezelfde maand in 2007. Op de exportmarkt groeide het volume bijna 1,5 procent en op de binnenlandse markt was het omzetvolume 3,5 procent groter.

Prijzen dalen

De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in november vorig jaar bijna 1 procent goedkoper dan in november 2007. Het is de eerste keer in ruim drie jaar dat de afzetprijzen op een lager niveau liggen dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De ontwikkelingen binnen en buiten onze landsgrenzen verschillen nauwelijks. Ingekochte grond- en hulpstoffen en halffabricaten werden zelfs bijna 3,5 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Fors lagere productie

Al twee maanden achtereen is sprake van een forse productiekrimp. In oktober vorig jaar was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 4 procent kleiner. In november zette de daling door en lag het niveau ruim 5 procent onder dat van november 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal van 2008 krap 0,5 procent kleiner dan hetzelfde kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal van 2008 bleef de volume-ontwikkeling vrijwel gelijk. In het eerste kwartaal van 2008 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met bijna 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen