Realisaties: papier- en grafische industrie

Oktober 2008 was een slechte maand voor de papier- en grafische industrie! Er werd minder omgezet en minder geproduceerd dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Ook de waarde van de orderontvangsten was lager. De afzetprijzen bleven vrijwel op dezelfde hoogte. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2008 kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Minder omzet in oktober

De papier- en grafische industrie heeft in oktober 2008 ruim 4 procent minder eenheden product afgezet dan in oktober 2007. Doordat de prijzen nagenoeg gelijk bleven daalde de omzet in ongeveer dezelfde mate: met bijna 4,5 procent. De buitenlandse omzet was ruim 8 procent lager en in eigen land werd ruim 2,5 procent minder omzet geboekt.

In de papierindustrie nam de afzet per gemiddelde werkdag af met ruim 5 procent in vergelijking met oktober vorig jaar. Al ruim een jaar wordt iedere maand minder afgezet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In oktober 2008 daalden de afzetprijzen in de papierindustrie met 1 procent. Hiermee komt het omzetverlies uit op ruim 6 procent. In het buitenland was het omzetverlies groter dan in het binnenland.

De grafische industrie heeft in oktober 2008 bijna 4 procent minder producten afgezet. In het binnenland daalde de afzet met 2,5 procent. In het buitenland werden ook minder producten verkocht, daar daalde de afzet ruim 9 procent. De iets hogere afzetprijzen konden het lagere omzetvolume niet goedmaken. De omzet was in oktober bijna 3,5 procent lager.

Lagere waarde orderontvangsten in papierindustrie

In oktober 2008 was de waarde van de orderontvangsten 13 procent lager dan in oktober vorig jaar. Gemiddeld in de eerste tien maanden van 2008 was de waarde van de orderontvangsten bijna 4 procent lager dan in dezelfde periode van 2007.

Inkoopprijzen blijven stijgen, afzetprijzen vrijwel gelijk

De inkoopprijzen van de papier- en grafische industrie waren in oktober 2,5 procent hoger dan in oktober 2007. De binnenlandse afzetprijzen waren vrijwel gelijk terwijl die voor het buitenland daalden met 1 procent. Per saldo waren de prijzen nagenoeg gelijk, hiermee blijven de afzetprijzen in de papier- en grafische industrie voor de vierde maand op rij vrijwel onveranderd.

In de papierindustrie zijn de prijzen van de ingekochte grond- en hulpstoffen bijna 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. De verkoopprijzen daalden echter met 1 procent.

De inkoopprijzen in de grafische industrie waren bijna 1,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar. De prijzen die producenten aan hun afnemers in rekening brachten stegen licht met 0,5 procent.

Minder productie in oktober

In oktober 2008 werd in de papier- en grafische industrie 3 procent minder geproduceerd dan in oktober 2007. De productie is de afgelopen tien maanden met 0,5 procent gedaald.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de papier- en grafische industrie was in het derde kwartaal krap 0,5 procent kleiner dan hetzelfde kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal van 2008 bleef de volume-ontwikkeling vrijwel gelijk. In het eerste kwartaal van 2008 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met bijna 0,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen