Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie heeft in oktober wisselende resultaten behaald. Zowel de omzet als de afzet waren lager, terwijl de productie vrijwel gelijk bleef. Grondstoffen en producten werden duurder dan in de overeenkomstige maand vorig jaar. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2008 groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet en afzet dalen

In de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie is in oktober het omzetvolume per gemiddelde werkdag met bijna 6 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De afzet daalde in het binnenland met ruim 4 procent en op de exportmarkt met 12 procent. De afzetprijzen zijn gestegen, waardoor de oktoberomzet slechts 2 procent lager was. De omzetdaling komt vrijwel geheel voor rekening van tegenvallende ontwikkelingen in het buitenland. Daar werd bijna 9 procent minder omgezet dan in oktober vorig jaar. De binnenlandse omzet bleef vrijwel ongewijzigd.

Afzet- en verbruiksprijs stijgen

Producten van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie werden ruim 4 procent duurder. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland ontliepen elkaar nauwelijks. De verbruiksprijs lag ruim 6 procent hoger dan in oktober vorig jaar. Opnieuw steeg in de bouwmaterialenindustrie de prijs van grond- en hulpstoffen relatief sterker dan gemiddeld in de branche. Grond- en hulpstoffen van de houtindustrie daalden juist voor de vijfde achtereenvolgende maand in prijs.

Productie vrijwel gelijk

In oktober is vrijwel evenveel geproduceerd als in dezelfde maand een jaar eerder. De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was in oktober binnen de industrie de enige branche met een gelijke productie.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal groeide het volume nog met bijna 2 procent. Het tweede kwartaal groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie nog met bijna 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen