Groei commerciële diensten afgenomen

De commerciële dienstverlening groeide in het derde kwartaal met slechts 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is de groei duidelijk weggezakt, na groeipercentages van 3 à 4 procent in eerdere kwartalen. De niet-commerciële dienstverlening groeide onverminderd door met 2,0 procent.

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Bijdrage dienstverlening aan de economische groei

Sterke groei financiële instellingen tot stilstand gekomen

De groeivertraging van de commerciële dienstverlening komt vooral doordat de sterke groei van de financiële instellingen flink is afgenomen. Terwijl de de productie van de financiële instellingen in tweede kwartaal nog steeg met meer dan 9 procent, bedroeg de groei in het derde kwartaal nog maar 2,3 procent. Verder liep de productie van de horeca voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sterk terug.

Zorg blijft groeien

De niet-commerciële dienstverlening blijft gestaag groeien. Dit komt doordat de productie van de zorg alsmaar toeneemt. In het derde kwartaal groeide de zorg (inclusief overige dienstverlening) met 3,8 procent, iets meer dan in het tweede kwartaal. De onderwijsproductie was in het derde kwartaal ongeveer even hoog als een jaar eerder.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.