Milieuprestatie

De milieuprestatie van bedrijven is hier gedefinieerd als de ratio van de hoeveelheid geloosde zware- metaalequivalenten en de toegevoegde waarde. Hoe lager deze ratio, des te beter de milieuprestatie.