Monitor computerbranche derde kwartaal 2008

De computerservicebedrijven hebben in het derde kwartaal opnieuw meer omgezet dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal is de omzetgroei iets afgevlakt. Uit de conjunctuurtest van oktober 2008 blijkt dat de oordelen minder positief zijn dan voorgaande kwartalen. In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers echter nog redelijk optimistisch.

Omzet opnieuw flink toegenomen

De omzet van de computerservicebedrijven is in het derde kwartaal met 7,5 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. De groei is iets afgevlakt in vergelijking met vorig kwartaal, maar nog steeds hoog. Over de eerste drie kwartalen van 2008 nam de omzet met ruim 8 procent toe. Voor de zakelijke dienstverlening in zijn geheel lag de omzetgroei over de eerste drie kwartalen op hetzelfde niveau.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal ontstane vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures was in het derde kwartaal nog steeds erg hoog. Eind september stonden er 11 duizend vacatures open. Dat zijn er 1 400 meer dan een jaar eerder. In het derde kwartaal zijn er 7 duizend vacatures bijgekomen. De vraag nieuw personeel is hiermee iets afgenomen in vergelijking met het derde kwartaal van 2007, toen er nog 8 duizend vacatures ontstonden. Het aantal vervulde vacatures kwam in het derde kwartaal uit op 9 duizend.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Negatievere oordelen

De ondernemers hebben naar eigen zeggen in het derde kwartaal van 2008 een hogere omzet gemaakt dan in het tweede kwartaal 2008. De personeelssterkte is in het derde kwartaal echter flink afgenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is, vergeleken met de voorgaande kwartalen van dit jaar, verder verslechterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Toename omzet verwacht

De ondernemers zijn weer wat optimistischer in hun verwachtingen voor het komende kwartaal. Per saldo wordt er een stijging van de omzet en de prijzen voorzien. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers ook nog optimistisch, per saldo verwacht 10 procent een stijging. Dit percentage is echter wel lager dan voorgaande kwartalen.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Verwachting voor het vierde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.