Productiviteit in de gezondheids- en welzijnszorg: Handle with care

Het CBS publiceert (arbeids-)productiviteitscijfers op basis van een aantal verschillende definities. Verschillende definities kunnen tot verschillende uitkomsten en conclusies leiden. Dit rapport brengt advies uit met betrekking tot de keuze voor een bepaalde (arbeids-) productiviteitsmaatstaf. De overwegingen die een rol spelen bij dit advies worden geïllustreerd met voorbeelden uit de bedrijfsklasse gezondheids -en welzijnszorg.